Vítajte na stránkach našej podpory

Pre zabezpečenie evidencie požiadaviek na podporu a pre lepšie služby pre vás, prevádzkujeme ticketový podporný systém. Každá požiadavka dostáva pridelené jedinečné číslo, na základe ktorého vieme problém sledovať a odpovedať vám naň online.

Pre vašu informáciu poskytujeme kompletnú archiváciu a históriu všetkých vaších požiadaviek na podporu.

Pre zadanie požiadavky je potrebné zadať váš platný email, ku ktorému máte prístup

Ďakujeme